Här använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.Vad är kakor?

Villkor och integritetspolicy för köp hos Hjärtsäkrats webbshop

Allmänna villkor

Beställning av produkterna sker via Hjärtsäkrats webbshop. Vid försäljning till konsument tillämpar Hjärtsäkrat – en del av DAHL MEDICAL AB med organisationsnr. 556482-6351 (nedan kallat Hjärtsäkrat) de regler som följer av tillämplig lagstiftning. Vid beställning träffas avtal om köp först när Hjärtsäkrat bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Vid beställning av personer under 18 år krävs målsmans godkännande. Vid köp accepteras allmänna villkor, inklusive villkoren för 4 års service och underhåll som finns här: Serviceavtal Hjärtsäkrat

Produktbilder säkerställer eventuellt inte produktens exakta utseende och egenskaper. Hjärtsäkrat reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation, data och priser utan föregående avisering. Priser visas exklusive moms som standard. Eventuella felaktigheter av lagerstatus, reserverar Hjärtsäkrat rätten att korrigera detta i efterhand.

Leveransvillkor

Hjärtsäkrat levererar alla produkter och tillbehör inom Sverige i samarbete med olika speditörer dock i huvudsak med Schenker. Vi skickar normalt varorna inom 1-5 arbetsdagar med reservation för att vid vissa tillfällen kan leveranstiden vara längre, beroende på om produkterna finns på vårt lager. 

Fri frakt vid beställningar över 800 kronor, vid beställningar under 800 kronor tas 98 kronor ut i fraktkostnad. Leveranssätt fastställs utifrån produktens vikt och volym.

 • Ombudspaket - Större beställningar som väger upp till 20 kg kan skickas som Ombudspaket. När din beställning har anlänt till ditt utlämningsställe skickas en avi till dig alternativt ett SMS till din mobiltelefon.
 • Företagspaket - Vid beställningar från företag till företagsadress (ej boxadress)

Ej mottagna eller uthämtade försändelser

Försändelser som ej lösts ut debiteras en expeditionsavgift om 300 kr. Om försändelsen returneras till Hjärtsäkrat på grund av att mottagare ej finns på plats eller felaktig adress debiteras en expeditionsavgift om 300 kr.

Köparens ansvar att kontrollera mottaget gods

Det är viktigt att du av emballerar (ej plomberade produkter) och kontrollerar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar. 

Kunden står för risken vid eventuell retur till Hjärtsäkrat. Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Hjärtsäkrat. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet.

Betalningsvillkor

Hjärtsäkrat erbjuder faktura till företag eller organisationer efter godkänd kreditprövning med betalningsvillkor från 10 dagar upp till 30 dagar. Leveranser till privatpersoner sker efter kortbetalning, swishbetalning eller mot efterkrav. 

Kreditgränsen beräknas innan köpet avslutas. Kreditprövning alternativt förenklad kreditprövning kan komma att ske. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt dröjsmålsränta med 10 %.

Ångerrätt

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig.

Ångerrätt gäller endast om varan med originalförpackning är i oförändrat skick och plomberad. Detta innebär att produkten skall kunna säljas som ny till nästkommande kund.

När det gäller medicintekniska produkter är det viktigt att förpackningen är obruten och Hjärtsäkrats plombering är obruten. 

Köparen står för fraktkostnaderna vid åberopande av ångerrätt. För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, ta kontakt med Hjärtsäkrat innan du skickar tillbaka varor.

Vid åberopande av ångerrätt:
 • Meddela Hjärtsäkrat inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt
 • Returnera varan, i oförändrat skick och plomberad senast inom 30 dagar efter att du meddelat oss om att du att avtalet frånträds
 • Varan ska vara komplett
 • Hjärtsäkrat förbehåller sig rätten att debitera självkostnadspris för saknade delarna i de fall returen ej är komplett. Hjärtsäkrat löser ej ut paket mot postförskott. Ej uthämtad försändelse betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten

Garanti och reklamationsrätt

Hjärtsäkrat säljer alla produkter med 1 års fabriksgaranti om inget annat anges. För privatpersoner i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. 

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. 

Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom uppgradering eller annan konfigurering av produkten. 

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Force Majeure

Hjärtsäkrat ska inte hållas ansvariga och befrias från avtal, utfästelser och förpliktelser för händelser som står bortom bolagets kontroll (s.k. "Force majeure"). 

Följande händelser skall betraktas som force majeure:
arbetskonflikt (strejk, blockad m.m) eller varje sådan omständighet som Hjärtsäkrat inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, fördyrande omständigheter, störning av elförsörjning, terroristhandling, upplopp, krig, import- och exportförbud m.m.

Denna bestämmelse gäller om force majeure förekommer hos Hjärtsäkrat eller Hjärtsäkrats leverantörer eller samarbetspartners.

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor på info@hjartsakrat.se

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Dahl Medical AB, Box 2114 132 02 SALTSJÖ-BOO, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Hjärtsäkrat är en del av DAHL MEDICAL AB.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka källor samlar Hjärtsäkrat in dina personuppgifter ifrån?

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). 

De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande: Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. 

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

1) Transporter (logistikföretag och speditörer)
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
3) Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (till exempel för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav, samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. 

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott
2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer)
3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (så kallad registerutdrag)
Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. 

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du har när som helst rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett oss. Till exempel medgivande att skicka nyhetsbrev. 

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier). 

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. 

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Direkt marknadsföring (inklusive analyser som utförs för direkt marknadsföringsändamål)
Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direkt marknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (till exempel via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (till exempel produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mitt Konto).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direkt marknadsföringsåtgärder. Du kan ändra detta genom att ändra inställningarna på Mitt Konto, avregistreringslänk i marknadsföringsutskick eller kontakta kundservice. 

Rätt till dataportabilitet
Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad

Vad använder Hjärtsäkrat dina personuppgifter till?

För att du ska kunna hantera och följa upp dina köp och tjänster 

När är du handlar på hjartsakrat.se genereras ett kundkonto för dig. I inloggat läge finner du Mitt Konto där du har möjligheten att:

 • Se historik av dina köp och rekommendationer
 • Ändra dina personuppgifter och inställningar
För att kunna hantera beställningar

Vilket inkluderar:

 • Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen), identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från partner)
 • Hantering av reklamationer- och garantiärenden
Vi behandlar följande uppgifter:
 • Namn 
 • Eventuellt personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationer- och garantiärenden.

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar). 

Vi behandlar för detta ändamål;

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp-tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om minst 36 månader därefter, eller upp till sju år för data som behandlas enligt bokföringslagen.

För att kunna hantera kundserviceärenden

Vilket inkluderar:

 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier)
 • Identifiering och frågor rörande användarkonto
 • Utredning av eventuella klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)
 • Frågor och rådgivning om och inför köp, frågor om produkter, returhantering, ändring av beställning och liknande ärenden

Vi behandlar följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp (tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)
 • Användaruppgifter för Mitt konto (om du har ett kundkonto)

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: 36 månader efter att kundservice-ärendet har avslutats.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och kunder

Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Förhindrande av skräppostutskick, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, partner- eller tjänstevillkor.

För detta ändamål behandlar vi:

 • Personnummer
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik)
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Laglig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

För rekrytering och personaladministration

Behandling av jobbansökan och eventuell nyanställning. Avslutande av anställning. Administration av eventuella rehabiliterings- och diskrimineringsärenden.

 • CV
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Fysisk adress
 • Bild som kandidaten själv lagt upp (frivilligt)
 • Personnummer
 • Personligt brev där det kan förekomma sjukdomshistorik el dylikt
 • Mailväxling mellan bolaget och kandidaten
 • Anteckningar från bolaget avseende intervjuer
 • Testresultat från arbetsprov kopplat till tjänsten
 • Kontaktuppgifter till referenser

Laglig grund: Berättigat intresse av att fullfölja eller avsluta rekryteringsprocesser samt i förekommande fall behålla information som säkerhet vid diskrimineringsärenden eller liknande. Uttryckligt medgivande i de fall känslig information kan förekomma.

Lagringsperiod: 24 månader från insamlande eller rekryteringsprocessens avslutande.

För att följa upp referenser vid rekrytering

Om någon under rekryteringsprocessen lämnat kontaktuppgifter till referenser så sparar vi endast namn, telefonnummer och e-postadress till dessa. Vi behåller uppgifterna till dess rekryteringsprocessen är avslutad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet)
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut)
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker)
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics)
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies) 

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Vad innebär det att datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Har du frågor om dataskydd?

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? Du kan alltid maila dina frågor till kundtjänst på info@hjartsakrat.se eller ring oss på: 08-715 08 00.

Dela initiativet med dina grannar

Vill du samla in pengar till en hjärtstartare i ditt område tillsammans med dina grannar? 
Besök www.hjartsakratgrannskap.se för att läsa mer.

Hjärtsäkrat.se - Dahl Medical AB

Box 2114, 132 02, Saltsjö-boo

+46 (0)10 179 38 38 

info@hjartsakrat.se 

Org nr:  556482-6351

Betala tryggt & säkert med

© Copyright © 2022 Dahl Medical AB - Hjärtsäkrat.se  Sitemap Villkor & Policys  |  Cookies  |  Powered by SitesmartQ